Němčina v Plzni zaujala. Nepovinný kurz absolvovalo 59 studentů technických oborů.

14. 6. 2017

Na Střední průmyslové škole strojnické v Plzni byl slavnostně zakončen 1. ročník nepovinné výuky němčiny. Celkem 59 studentů z 5 technických oborů získalo tento týden certifikát potvrzující jejich roční jazykové vzdělávání. Kurz němčiny byl během školního roku realizován díky finanční podpoře německých investorů v regionu. Plzeňská strojárna se tak stala vůbec první odbornou školou, která se do konceptu spolupráce školské a firemní sféry ve výuce jazyka zapojila. Na základě pozitivních reakcí studentů i zúčastněných společností bude kurz pokračovat i v následujícím školním roce, a to nově i dalším okrese Plzeňského kraje – na Střední průmyslové škole v Tachově.  Projekt iniciovalo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou v reakci na jazykové požadavky firem na trhu práce a ve snaze zvýšit kvalifikaci a uplatnění mladých absolventů. Projekt dále podporuje Krajský úřad Plzeňského kraje.

Střední průmyslová škola strojnická vzdělává ve strojírenských oborech žáky, kteří následně míří na technické obory vysokých škol nebo do strojírenských firem. Právě u těchto absolventů je znalost německého jazyka velice žádaná. Zavedení nepovinné výuky tak uvítali studenti i budoucí zaměstnavatelé, kteří ji zároveň aktivně podpořili i finančně.

„V naší společnosti sice hodně využíváme angličtinu, ale protože jsme bavorská firma, tak s němčinou u nás naleznete mnohem více příležitostí a uplatnění s vysokoškolským i středoškolským vzděláním,“ vysvětlil studentům při setkání Johannes Hafner, jednatel společnosti Konplan s. r. o.

„Oceňuji, jak velkou skupinu studentů se podařilo v jejich volném čase pro němčinu získat. Bez angličtiny to v současné době nejde, ale němčina je v našem regionu také důležitá, neboť více jak 70 % firem je zde německých,“ doplnil Dr. Jiří Lopata, ředitel společnosti Streicher, spol. s r. o. „Snahou projektu není získat jazykově vybavené absolventy pouze do naší firmy, ale celkově v regionu zvýšit znalost němčiny tak, aby z toho dlouhodobě mohli profitovat i ostatní zaměstnavatelé i zájemci o práci a došlo ke společné spokojenosti,“ přiblížil Dr. Jiří Lopata i záměr projektu.

Odpolední kroužek v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně navštěvovalo během školníku roku 2016/2017 celkem 59 studentů z oborů elektrotechnika, mechanik seřizovač, mechanik strojů a zařízení, obráběč kovů a strojírenství. Ve studiu se zaměřili na gramatiku a především odbornou slovní zásobu. Inovativním prvkem ve výuce bylo zapojení česko-německé jazykové animace, nevšední metody k přiblížení cizího jazyka. Speciálně vyškolená spolupracovnice Tandemu doplňovala práci stálého pedagoga a pomocí zábavných aktivit motivovala studenty k učení jazyka.

Další netradiční součástí kurzu byly návštěvy rodilého mluvčího a exkurze do zapojených firem. Studenti tak měli jedinečnou příležitost naživo poznat možné budoucí pracovní prostředí a v jednotlivých firmách si dle vlastního zájmu domluvit stáž. Této příležitosti již využil Jan Kadlec, student 2. ročníku oboru strojírenství, který na jaře 2017 absolvoval stáž ve společnosti MBtech Bohemia s. r. o.

„Poté, co jsme se spolužáky navštívili firmu, tak jsem si zde domluvil praxi. Její absolvování mě motivovalo se němčinu učit dál. K tomu mi pomohla i česko-německá jazyková animace, která pro nás byla vedle klasické výuky v hodině zábavou,“ popsal student Jan Kadlec. 

Na základě pozitivních reakcí ze strany studentů i německých firem se zapojené organizace dohodly na spolupráci i v dalším školním roce. Od září 2017 se tak kurz na Střední průmyslové škole strojnické v Plzni znovu otevře pro stávající žáky, ale i pro nově příchozí do prvních ročníků. Škola bude zároveň za podpory Plzeňského kraje aktivně usilovat začlenění německého jazyka do klasického výukového plánu.

Spolupráci odborné školy s německými investory se navíc nově podařilo dohodnout i v dalším okrese Plzeňského kraje. Žáci Střední průmyslové školy v Tachově tak budou moci rovněž od nového školního roku navštěvovat výuku němčiny v kombinaci s česko-německou jazykovou animací, exkurzemi do firem a vstupy rodilých mluvčí. To vše za finanční podpory německých investorů z Tachovska a Plzeňského kraje.

Projekt nepovinné výuky němčiny ve spojení s česko-německou jazykovou animací je na odborných středních školách realizován v reakci na požadavky na trhu práce na kvalifikaci a jazykové znalosti absolventů.  Projekt je realizován za podpory německých investorů v regionu, Česko-německé obchodní a průmyslové komory, Obchodní a průmyslové komory Regensburg a Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem. Realizaci dále finančně podporuje Krajský úřad Plzeňského kraje z prostředků Nadačního fondu Plzeňského kraje.

 ---

Nepovinná výuka německého jazyka na Střední průmyslové škole strojnické v Plzni ve školním roce 2016/2017 v číslech:

 • 59 studentů z 5 oborů,
 • 4 jazykové skupiny (3x mírně pokročilí, 1x začátečníci),
 • 154 hodin německého jazyka,
 • 64 hodin česko-německé jazykové animace,
 • 10 hodin konverzací s rodilou mluvčí,
 • 10 exkurzí a vstupů zástupců německých investorů do výuky.

Výuka se uskutečnila za finanční podpory následujících německých investorů z regionu:

 • STREICHER, spol. s r.o. Plzeň
 • Konplan s.r.o.
 • Alfmeier CZ s.r.o.
 • MBtech Bohemia s.r.o.
 • ZF Engineering Plzeň s.r.o

                 

 

Foto: Image Pro


Mirka Reifovapublic & media relations
Mirka Reifová
e-mail: reifova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 634 762

Aktuality

 • 19. 12. 2020 PF 2021
  Koordinační centrum Tandem Vám přeje klidné a pokojné svátky strávené ve zdraví a pohodě . Do příštího roku pak hodně  odolnosti a motivace při překonávání všech nástrah :)
 • 13. 12. 2020 Síťovací setkání "Odmalička", aneb školky to zkusily online!
  Tandemu se 1. 12. 2020 podařilo propojit v online prostoru zástupkyně českých a německých mateřských škol a jazykové animátorky. Společně se zamýšlely nad možnostmi udržování přeshraničních kontaktů za časů corony a na vlastní kůži si...
 • 10. 12. 2020 Nabídka práce v sekretariátu Tandem Plzeň
  Od poloviny února nabízíme pracovní místo u Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM při Západočeské univerzitě v Plzni na pozici  pracovník / pracovnice sekretariátu . Strukturovaný životopis...

Doporučujeme

 • 19. 12. 2020 PF 2021
  Koordinační centrum Tandem Vám přeje klidné a pokojné svátky strávené ve zdraví a pohodě . Do příštího roku pak hodně  odolnosti a motivace při překonávání všech nástrah :)
 • 10. 12. 2020 Nabídka práce v sekretariátu Tandem Plzeň
  Od poloviny února nabízíme pracovní místo u Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM při Západočeské univerzitě v Plzni na pozici  pracovník / pracovnice sekretariátu . Strukturovaný životopis...
 • 7. 12. 2020 Česko-německý fond budoucnosti vyhlašuje Téma roku 2021
  Prostřednictvím Tématu roku 2021: “ Nové časy? Nové cesty! Česko-německé vztahy v dobách pandemie ” chce Česko-německý fond budoucnosti v obou zemích podnítit diskuzi o důsledcích krize pro obě společnosti stejně jako motivovat k jejich společnému...

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň