Ministerstvo školství podpoří i v dalších letech činnost Tandemu

16. 11. 2017

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech a rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček podepsali dne 15. 11. 2017 smlouvu o dlouhodobé spolupráci v oblasti systémového rozvoje česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže. Na jejím základě poskytne ministerstvo dotaci na konkrétní projekty česko-německých výměn, realizované Koordinačním centrem TANDEM, které je součástí Západočeské univerzity v Plzni.

Pan ministr potvrdil, že rozvoj česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání mládeže je potřebný: „Pro ministerstvo školství je velmi užitečné, že Tandem rozvíjí široké spektrum činnosti v oblasti formálního i neformálního vzdělávání, a to od zabezpečení hospitací, profesních praktik či vzdělávacích seminářů pro pracovníky s mládeží až po podporu dobrovolnictví, příhraniční spolupráce a jazykové animace,“ uvedl ministr školství Stanislav Štech.

Právě se zmíněnou jazykovou animací, která je originální metodou výuky vyvinutou Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže TANDEM, se bude pan ministr moci seznámit osobně – obdržel totiž od ředitele Tandemu Jana Lontschara dárkový poukaz pro sebe i své rodinné příslušníky. „Pana ministra voucher velmi zaujal, zajímal se o způsob, jakým výuku němčiny na středních školách podporujeme a jaké máme výsledky,“ popisuje Jan Lontchar a dodává: „Rád bych ocenil, jak se ministerstvo k podpoře naší činnosti postavilo. Díky řediteli Odboru pro mládež Michalu Urbanovi se podařilo během půl roku vyjednat podmínky podpory a zajistit financování na další období.“

"Tandem jako součást Západočeské univerzity má velký potenciál i pro univerzitu samotnou. Považuji proto za velmi důležité, že jeho aktivity v oblasti česko-německé spolupráce jsou nyní ministerstvem školství podpořeny smluvně.  Věřím, že to přispěje i k tomu, aby se o Tandemu, který je v Německu velmi oceňovaný, více vědělo i u nás," říká rektor ZČU Miroslav Holeček.

Podpora Česko-německé spolupráce vyplývá z realizace Dohody mezi vládou ČSFR a SRN o spolupráci a výměně mládeže z 29. listopadu 1990. Realizací těchto cílů bylo v České republice pověřeno od roku 1997 Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem. Po celou dobu své dvacetileté činnosti je činnost českého Koordinačního centra financováno ze strany MŠMT, fungování Tandemu v Regensburgu zajišťuje německá strana.

Nový rámec pro česko-německé vztahy vytvořilo Společné prohlášení ke strategickému dialogu, podepsané dne 3. 7. 2015 mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Spolkové republiky Německo. Ve smlouvě o dlouhodobé spolupráci, uzavřené mezi MŠMT a ZČU, se pak výslovně uvádí: „S ohledem na vše výše uvedené a s důrazem na mezinárodněprávní dokumenty je rozvoj česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže vládní prioritou.“


Mirka Reifovapublic & media relations
Mirka Reifová
e-mail: reifova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 634 762

Aktuality

 • 19. 12. 2020 PF 2021
  Koordinační centrum Tandem Vám přeje klidné a pokojné svátky strávené ve zdraví a pohodě . Do příštího roku pak hodně  odolnosti a motivace při překonávání všech nástrah :)
 • 13. 12. 2020 Síťovací setkání "Odmalička", aneb školky to zkusily online!
  Tandemu se 1. 12. 2020 podařilo propojit v online prostoru zástupkyně českých a německých mateřských škol a jazykové animátorky. Společně se zamýšlely nad možnostmi udržování přeshraničních kontaktů za časů corony a na vlastní kůži si...
 • 10. 12. 2020 Nabídka práce v sekretariátu Tandem Plzeň
  Od poloviny února nabízíme pracovní místo u Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM při Západočeské univerzitě v Plzni na pozici  pracovník / pracovnice sekretariátu . Strukturovaný životopis...

Aktuální akce

Doporučujeme

 • 19. 12. 2020 PF 2021
  Koordinační centrum Tandem Vám přeje klidné a pokojné svátky strávené ve zdraví a pohodě . Do příštího roku pak hodně  odolnosti a motivace při překonávání všech nástrah :)
 • 10. 12. 2020 Nabídka práce v sekretariátu Tandem Plzeň
  Od poloviny února nabízíme pracovní místo u Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM při Západočeské univerzitě v Plzni na pozici  pracovník / pracovnice sekretariátu . Strukturovaný životopis...
 • 7. 12. 2020 Česko-německý fond budoucnosti vyhlašuje Téma roku 2021
  Prostřednictvím Tématu roku 2021: “ Nové časy? Nové cesty! Česko-německé vztahy v dobách pandemie ” chce Česko-německý fond budoucnosti v obou zemích podnítit diskuzi o důsledcích krize pro obě společnosti stejně jako motivovat k jejich společnému...

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň