V Plzni proběhla první Česko-německá škola diverzity

23. 6. 2017

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem uspořádala o víkendu 16.–18. 6. 2017 první Česko-německou školu diverzity na českém území. Do plzeňské kreativní zóny DEPO2015 zavítalo na odborné workshopy na čtyři desítky zástupců z řad pedagogů, pracovníků s mládeží i mládeže samotné z Česka i Německa. Společně s českými a německými odborníky se věnovali tématům kulturní a sociální rozmanitosti, tolerance a respektu k jinakosti a zacházení s předsudky, stereotypy a škatulkováním (nejen) ve vzdělávání. Součástí programu bylo rovněž představení nové publikace More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží. Účastníci i široká veřejnost se dále mohla zapojit během pódiové diskuze, promítání německých filmů nebo představení ojedinělého Divadla utlačovaných. Česko-německá škola diverzity byla realizována za podpory Česko-německého fondu budoucnosti v rámci programu Česko-německého kulturního jara 2017.

Na začátku třídenního programu Česko-německé školy diverzity byla veřejnosti představena nová publikace More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží, kterou začátkem roku 2017 vydala Koordinační centra v Plzni a Řezně ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a dalšími organizacemi věnujícími se dané problematice. Text vychází z německého originálu More Than Culture – Diversitätsbewusste Bildung in der internationalen Jugendarbeit Anne Sophie Winkelmann, která se přístupu vědomé práce s diverzitou dlouhodobě věnuje. Autorka při své práci považuje za klíčové uvědomení si skutečnosti, že předsudky a stereotypy není možné odbourat rychle a samovolně. Důležité je, jak se s nimi pracuje a zachází v praxi tak, aby mohla být rozvinuta vědomá práce s předsudky a aby se změnilo myšlení a jednání každého jedince.

Česká publikace přináší praktické tipy, podrobně představuje různé přístupy a pojmy a systémem otázek směřuje čtenáře k sebereflexi a zamyšlení nad vlastními postoji. Ve druhé části nabízí ucelený soubor konkrétních metod pro práci s mládeží ověřených v praxi. V neposlední řadě obsahuje množství odkazů na další literaturu a doplnění o specifika českého prostředí. Publikace More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží je v češtině volně ke stažení nebo objednání za poštovné zde.

Publikace byla v rámci Česko-německé školy diverzity rovněž slavnostně pokřtěna. Tomuto aktu předcházelo seznámení s cestou, kterou Tandem ke konceptu vědomé práce s diverzitou ušel. „Již od založení Tandemu v roce 1997 pracujeme při našich česko-německých setkáváních mládeže na odstaňování zažitých stereotypů a překážek. Jednou z nich může být i negativní vnímání odlišností mezi národy, ale i jedinci ve společnosti,“ uvedl v úvodu Jan Lontschar, ředitel českého Koordinačního centra.

„Postupně jsme prodiskutovali a v praxi vyzkoušeli různé přístupy, které ovšem neodpovídaly našim zkušenostem a představám o práci s mládeží. Až došlo ke štastnému setkání s publikací More Than Culture – Diversitätsbewusste Bildung in der internationalen Jugendarbeit od paní Winkelmann. Uvědomili jsme si, že nic není černo-bílé. Všechno je barevnější a my to musíme postupně poznávat, abychom to mohli i lépe pochopit,“ vysvětlila Ulrike Füdl, pedagogická pracovnice pro školskou a předškolní oblast v německém Koordinačním centru. „Je to dlouhá cesta, ale není pouze česko-německá. Uplatnitenost konceptu vědomé práce s diverzitou  je samozřejmě mnohem šírší,“ doplnila paní Fügl možnosti využítí konceptu.

Samotnému křtu české publikace byla přítomná i autorka německé předlohy, Anne Sophie Winkelmann. „V minulosti pro mě bylo neuvěřilné, že někdy přijde Tandem a řekne, že se mu tento konpcet líbí, ztotožňuje se s ním a chce ho aplikovat ve své činnosti. Přeji si, aby tento vzniklý text lidé využívali a byl jim přínosem,“ uvedla při křtu Winkelmann.

Součástí programu Česko-německé školy diverzity byla během dalších dní i pódiová diskuze, v rámci které odborníci i lidé z česko-německé praxe diskutovali o pedagogické práci s diskriminací a předsudky v České republice a Spolkové republice Německo. Uspořádáno bylo rovněž několik tématických workshopů vedených českými i německými odborníky. Diváci mohli v rámci programu také na vlastní kůži začít ojedinělý přístup Divadla utlačovaných 2na3: Ztracená, který využívá životních příběhů, reálných situací a divadelních technik k práci s těmi, kteří mají osobní zkušenost s nějakou formou útlaku. Večerní program potom patřil veřejnému promítání německých tématických filmů v kinosále kreativní zóny DEPO2015 v prostorách bývalých garáží městské hromadné dopravy.

Koordinační centra se vědomé práci s diverzitou, přístupu, se kterým se ztotožňují, budou v budoucnosti soustavně věnovat a postupně ho aplikovat v širokém spektru svých aktivit v oblasti česko-německé práce s mládeží. Více informací k vědomé práci s diverzitou a Tandemu k přečtení zde.

 

Aktuality

 • 19. 12. 2020 PF 2021
  Koordinační centrum Tandem Vám přeje klidné a pokojné svátky strávené ve zdraví a pohodě . Do příštího roku pak hodně  odolnosti a motivace při překonávání všech nástrah :)
 • 13. 12. 2020 Síťovací setkání "Odmalička", aneb školky to zkusily online!
  Tandemu se 1. 12. 2020 podařilo propojit v online prostoru zástupkyně českých a německých mateřských škol a jazykové animátorky. Společně se zamýšlely nad možnostmi udržování přeshraničních kontaktů za časů corony a na vlastní kůži si...
 • 10. 12. 2020 Nabídka práce v sekretariátu Tandem Plzeň
  Od poloviny února nabízíme pracovní místo u Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM při Západočeské univerzitě v Plzni na pozici  pracovník / pracovnice sekretariátu . Strukturovaný životopis...

Doporučujeme

 • 19. 12. 2020 PF 2021
  Koordinační centrum Tandem Vám přeje klidné a pokojné svátky strávené ve zdraví a pohodě . Do příštího roku pak hodně  odolnosti a motivace při překonávání všech nástrah :)
 • 10. 12. 2020 Nabídka práce v sekretariátu Tandem Plzeň
  Od poloviny února nabízíme pracovní místo u Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM při Západočeské univerzitě v Plzni na pozici  pracovník / pracovnice sekretariátu . Strukturovaný životopis...
 • 7. 12. 2020 Česko-německý fond budoucnosti vyhlašuje Téma roku 2021
  Prostřednictvím Tématu roku 2021: “ Nové časy? Nové cesty! Česko-německé vztahy v dobách pandemie ” chce Česko-německý fond budoucnosti v obou zemích podnítit diskuzi o důsledcích krize pro obě společnosti stejně jako motivovat k jejich společnému...

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň